Registar dozvola za strojovođe

Sukladno glavi XV., članku 9., stavku f) i članku 107. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/2013) Agencija za sigurnost željezničkog prometa vodi i ažurira registar svih dozvola za strojovođe koje su izdane, ažurirane, obnovljene, izmijenjene i dopunjene, istekle, privremeno stavljene izvan snage, oduzete ili prijavljene kao izgubljene, ukradene ili uništene, a sve u skladu s ODLUKOM KOMISIJE (EU) br. 17/2010 od 29. listopada 2009. o donošenju osnovnih parametara za registre dozvola za strojovođe i dopunskih potvrda predviđenih Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća  sa svim naknadnim izmjenama. 

Strojovođe imaju pravo na pristup svojim podacima u registru dozvola, koje mogu dobiti na zahtjev.

Osnovni zahtjevi koji se odnose na  izdavanje dozvole za strojovođu su:

  1. najniža starosna dob
  2. obrazovanje
  3. fizička i psihička sposobnost za rad
  4. opća stručna osposobljenost za rad

Svi ostali uvjeti za daljnju valjanost dozvole, kao i sadržaj registra propisani su u Pravilniku o ovlaštenju strojovođa (NN 96/13) i  Direktivi (EU) br. 59/2007  od 23. listopada 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice.