Nacionalno zakonodavstvo

Zakoni iz područja željezničkog prometa koji se odnose na rad Agencije

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13, NN 18/15)          -pročišćeni tekst-

- Zakon o željeznici (NN 94/13, NN 148/13)         -pročišćeni tekst-

- Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

 

Nacionalna sigurnosna pravila (19. kolovoza 2013.):

- Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila (NN 147/08)

  • Ispravak Pravilnika o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila (NN 3/09

- Pravilnik o uvjetima održavanja željezničkih vozila (NN 141/09

- Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila (NN 99/11

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila (NN 122/12)

- Pravilnik o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnoga tijeka željezničkoga prometa (NN 133/09)

  • Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa (NN 144/09)
  • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa (NN 14/10)
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa (NN 56/12)

- Pravilnik o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka (NN 156/08)

- Pravilnik o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu (NN 126/09)

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu (NN 128/10)
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu (NN 81/11)

- Pravilnik o poslovima na kojima radnici neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa (NN 15/10)

- Pravilnik o radnom vremenu izvršnih radnika u željezničkom prometu (NN 105/08)

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu izvršnih radnika u željezničkom prometu (NN 33/13)

- Pravilnik o unutarnjem redu u željezničkom prometu (NN 124/10)

 

 Ostali propisi iz područja željezničkog prometa koji se odnose na rad Agencije

- Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi (NN 127/05)

  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o željezničkoj infrastrukturi (NN 16/08

- Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge (NN 128/08

- Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste (NN 121/09)

- Pravilnik o tehničkom pregledu željezničkih vozila (NN 155/08

  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkom pregledu željezničkih vozila (NN 50/10

- Pravilnik o registru željezničkih vozila (NN 87/11