Ažurirani akcijski plan za ispunjavanje preostalih obveza iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

…Ažurirani akcijski plan od 22.05.2012.

 

 

AŽURIRANI AKCIJSKI PLAN ZA ISPUNJAVANJE PREOSTALIH OBVEZA IZ PREGOVORA O PRISTUPANJU RH EU