Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, broj 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Agencija za sigurnost željezničkog prometa kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi glave III., poglavlja 8. Zakona