Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

U prilogu objavljujemo izvješće Agencije o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu u PDF. i CVS formatu.