Potvrda o sigurnosti

UREDBOM KOMISIJE (EZ) br. 653/2007. od 13. lipnja 2007. propisana je uporaba jedinstvenog europskog obrasca Potvrde o sigurnosti i dokumentacija za izdavanje Potvrde o sigurnosti u skladu s člankom 10. Direktive 2004/49/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća i o valjanosti rješenja o sigurnosti izdanih na temelju Direktive 2001/14/EZ.  Usklađeni zahtjev za izdavanje Potvrde o sigurnosti i smjernice za ispunjavanje zahtjeva za izdavanje Potvrde o sigurnosti sadržane u  Uredbi br. 653/2007 su izravno primjenjive i daju naputke željezničkim prijevoznicima o tome što bi trebao sadržavati zahtjev za svaki dio Potvrde o sigurnosti.

Člankom 10. Direktive 2004/49/EZ utvrđeno je da se Potvrda o sigurnosti sastoji od dva dijela:

  • prvog dijela u kojem se potvrđuje prihvatljivost sustava upravljanja sigurnošću željezničkog prijevoznika, koji je prihvaćen u cijeloj Zajednici (dio A) i
  • drugog dijela, u kojem se potvrđuje prihvatljivost odredbi koje su donesene kako bi se ispunili specifični nacionalni zahtjevi potrebni za djelovanje na određenoj mreži (dio B).

Zahtjev za izdavanje Potvrde o sigurnosti možete preuzeti i ispuniti ovdje, a za pregled i ispunjavanje Zahtjeva je potreban odgovarajući PDF čitač koji možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, br. 82/2013) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i infrastrukture donio je Odluku o uvjetima za izdavanje posebnog dijela potvrde o sigurnosti (DIO B) koji su neophodni za obavljanje usluge prijevoza na siguran način na željezničkoj mreži Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 127/2013).

UREDBOM KOMISIJE (EZ) br. 1158/2010. od 9. prosinca 2010. o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za ocjenu sukladnosti sa zahtjevima za dobivanje rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza propisano je na koji način Agencija za sigurnost željezničkog prometa ocjenjuje sposobnost željezničkog prijevoznika za ispunjavanje svih zahtjeva potrebnih za djelovanje općenito, te na određenoj mreži za koju traže potvrdu na temelju ocjene svojeg sustava upravljanja sigurnošću na globalnoj razini.

Napomena: Postupak obrade zahtjeva za izdavanje Potvrde o sigurnosti vodi se prema Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09). Zahtjev mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti.  Svi dokumenti predani uz zahtjev moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevodi svih dokumenata izdanih od ovlaštenih institucija (potvrde, dozvole, uvjerenja, odobrenja i sl.) moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za predmetni strani jezik imenovanog od strane hrvatskog suda. Prema Zakonu o upravnim pristojbama, upravna pristojba za obradu zahtjeva iznosi 70,00 kn, a upravna pristojba za dopunu zahtjeva iznosi 20,00 kn. Svaki zahtjev ili dopuna zahtjeva moraju sadržavati upravnu pristojbu koja se plaća državnim biljezima.