Stupio na snagu novi Pravilnik o ovlaštenju strojovođa

Pravilnik o ovlaštenju strojovođa objavljen je u Narodnim novinama, broj 96/2013 od 24. srpnja 2013. te je stupio na snagu 25. srpnja 2013.

Pravilnik je donesen na temelju Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne novine”, br. 82/2013) te se njime detaljno propisuje ovlaštenje strojovođa, a naročito minimalni uvjeti za izdavanje i valjanost dozvole i potvrde, minimalni zahtjevi u pogledu zdravstvenih uvjeta, obrazovanja i stručne osposobljenosti, način osposobljavanja i ispitivanja strojovođa te uvjeti i način redovnih provjera valjanosti dozvole i potvrde.

Stupanjem na snagu Pravilnika o ovlaštenju strojovođa u pravni poredak Republike Hrvatske u potpunosti je prenesena Direktiva 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice (SL L 315, 3. 12. 2007.).