Obavijesti

15.01.2018.

Financijski plan Agencije 2018.-2020.

Financijski plan Agencije sastavni je dio Financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. U nastavku se nalazi poveznica na proračun…

01.01.2018.

Godišnji program rada i razvoja Agencije za 2018.

Ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa (u nastavku: Agencija) predložio je Upravnom vijeću ovdje predstavljeni Godišnji program rada i razvoja Agencije…

20.12.2017.

DeBo

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, KLASA: UP/I-080-09/17-01/1, URBROJ: 530-05-3-2-2-17-4, Zagreb, 30. listopada 2017. godine, ovlašćuje se trgovačko…

11.10.2017.

Natječaji za radna mjesta

  Na temelju članka 23. Statuta Agencije za sigurnost željezničkog prometa, a u vezi s točkom III. stavkom 1. Odluke…

06.03.2017.

Izvješće o radu željezničkih inspektora za 2016. godinu

Sukladno Godišnjem programu rada i razvoja Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2016. godinu, Akcijskom planu Agencije za 2016. godinu…

sti
20.05.2016.

NATIONAL CONTACT POINT TSI TAF/TAP

ASZ predstavlja ulogu NCP-a (eng. National Contact Point) sukladno Tehničkim specifikacijama za interoperabilnost  u odnosu na podsustav telematskih aplikacija za teretni…

14.07.2015.

Izvještaj o radu željezničkih inspektora za I. polugodište 2015.

Izvještaj o radu željezničkih inspektora za I. polugodište 2015. možete pogledati ovdje.

06.03.2015.

Ovlašteno imenovano tijelo u Hrvatskoj

6. ožujka 2015. tvrtka Centar za tračničke sustave d.o.o., ovlaštena je kao imenovano tijelo (engl. Designated Body – DeBo) za…

26.02.2015.

Stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

Dana 26.02. 2015. Stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN…

26.07.2013.

Stupio na snagu novi Pravilnik o ovlaštenju strojovođa

Pravilnik o ovlaštenju strojovođa objavljen je u Narodnim novinama, broj 96/2013 od 24. srpnja 2013. te je stupio na snagu…