Imenovano tijelo (DeBo)-INFRACERT d.o.o.

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (KLASA: UP/I-341-01/19-01/6; URBROJ: 530-08-2-1-1-19-5 od 28. svibnja 2019.) trgovačko društvo INFRACERT d.o.o. dobilo je ovlaštenje za imenovano tijelo (DeBO) za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti s nacionalnim tehničkim pravilima za strukturne podsustave: elektroenergetski podsustav, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi i podsustav vozila.