Natječaji za radna mjesta

 

Na temelju članka 23. Statuta Agencije za sigurnost željezničkog prometa, a u vezi s točkom III. stavkom 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (”Narodne novine”, br. 70/16), ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa raspisuje natječaj za prijam zaposlenika na određeno i neodređeno vrijeme. 

Radna mjesta u Agenciji popunjavaju se u pravilu natječajem, a mogu se popunjavati i internim oglasom, napredovanjem zaposlenika, premještajem ili rasporedom zaposlenika u skladu s općim aktima Agencije odnosno preuzimanjem službenika iz tijela državne uprave. 

Natječaj se objavljuje na web stranici Agencije i/ili na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i/ili oglasom u Narodnim novinama, a interni oglas na oglasnoj ploči poslodavca.

171011-Zapošljavanje_inspektori

Poništenje dijela natječaja:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/full/o8235127.html