InnoTrans 2012 u Berlinu, 18. – 21. rujna 2012.

InnoTrans

I ove godine u Berlinu se održava InnoTrans, vodeći međunarodni sajam željezničke prometne tehnologije.

http://www.innotrans.de/en