Imenovano tijelo (DeBo)-RAIL ASSESSMENT d.o.o.

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (KLASA: UP/I-341-01/18-01/8; URBROJ: 530-08-2-1-1-18-5 od 5. listopada 2018.) trgovačko društvo RAIL ASSESSMENT d.o.o. iz Zagreba dobilo je ovlaštenje za imenovano tijelo (DeBO) za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti s nacionalnim tehničkim pravilima za strukturne podsustave: elektroenergetski podsustav, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi i podsustav vozila.