Financijski plan Agencije

Financijski plan Agencije sastavni je dio FP Ministarstva. U nastavku se nalazi poveznica na proračun koji je trenutačno na snazi, privremeno financiranje za razdoblje siječanj-ožujak 2016.:

Financijski plan Agencije za sigurnost željezničkog prometa za prva tri mjeseca 2016. godine

Financijski plan Agencije za sigurnost željezničkog prometa za razdoblje 2016. – 2018. godine

Financijski plan Agencije za sigurnost željezničkog prometa za razdoblje 2017. – 2019. godine

 

 Objava Financijskih izvještaja ASŽ (obveza objave prema članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine broj 32/11 i 3/15), a temeljem članka 100., stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15). 

 Financijski izvještaj Agencije za 2014.

 Financijski izvještaj Agencije za 2015.

 Financijski izvještaj Agencije za 2016.