Obavijesti

23.11.2018.

Izvješće o radu Agencije za 2017. godinu

Izvješće o radu ASŽ za 2017. Zaključak Vlade RH za Izvješće 2017      

13.02.2018.

Izvješće o radu željezničkih inspektora za 2017. godinu

Sukladno Godišnjem programu rada i razvoja Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2017. godinu, Akcijskom planu Agencije za 2017. godinu…

02.02.2018.

Financijsko izvješće ASŽ za 2017. godinu

Financijsko izvješće Agencije za 2017. godinu Bilješke uz Financijsko izvješće Agencije za 2017. godinu

15.01.2018.

Strateški plan Agencije za 2018.-2020.

Strateški plan Agencije je sastavni dio Strateškog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Strateški plan i izmjene i dopune plana…

15.01.2018.

Financijski plan Agencije 2018.-2020.

Financijski plan Agencije sastavni je dio Financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. U nastavku se nalazi poveznica na proračun…

01.01.2018.

Godišnji program rada i razvoja Agencije za 2018.

Ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa (u nastavku: Agencija) predložio je Upravnom vijeću ovdje predstavljeni Godišnji program rada i razvoja Agencije…

20.12.2017.

DeBo

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, KLASA: UP/I-080-09/17-01/1, URBROJ: 530-05-3-2-2-17-4, Zagreb, 30. listopada 2017. godine, ovlašćuje se trgovačko…

11.10.2017.

Natječaji za radna mjesta

  Na temelju članka 23. Statuta Agencije za sigurnost željezničkog prometa, a u vezi s točkom III. stavkom 1. Odluke…

06.03.2017.

Izvješće o radu željezničkih inspektora za 2016. godinu

Sukladno Godišnjem programu rada i razvoja Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2016. godinu, Akcijskom planu Agencije za 2016. godinu…

sti
20.05.2016.

NATIONAL CONTACT POINT TSI TAF/TAP

ASZ predstavlja ulogu NCP-a (eng. National Contact Point) sukladno Tehničkim specifikacijama za interoperabilnost  u odnosu na podsustav telematskih aplikacija za teretni…