Obavijesti

19.02.2019.

Registar ugovora za 2019_dopuna

ASŽ_Registar ugovora 2019_dopuna

31.01.2019.

Financijski izvještaj za 2018.

ASŽ_FINA_Financijski izvještaj_2018 ASŽ_FINA_Financijski izvješta_2018

24.01.2019.

Registar ugovora 2019

ASŽ_Registar ugovora 2019

08.01.2019.

Plan nabave za 2019.

ASŽ_Plan nabave_2019

03.01.2019.

Financijski plan za 2019.

Detalji na poveznicama: 1. Odluka Financijski plan izmjene za 2018; 2. Odluka Financijski plan 2019-21; 3. https://narodne-novine.nn.hr/files/sluzbeni-dio/2018/108/NN-2018-108-2084-04.12.2018.pdf; 4. https://narodne-novine.nn.hr/files/sluzbeni-dio/2018/113/NN-2018-113-17-12-2191.pdf  

20.12.2018.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije za sigurnost željezničkog prometa

Datalje o natječaju možete vidjeti na sljedećoj poveznici:   https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8264520.html  

23.11.2018.

Izvješće o radu Agencije za 2017. godinu

Izvješće o radu ASŽ za 2017. Zaključak Vlade RH za Izvješće 2017      

13.02.2018.

Izvješće o radu željezničkih inspektora za 2017. godinu

Sukladno Godišnjem programu rada i razvoja Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2017. godinu, Akcijskom planu Agencije za 2017. godinu…

02.02.2018.

Financijsko izvješće ASŽ za 2017. godinu

Financijsko izvješće Agencije za 2017. godinu Bilješke uz Financijsko izvješće Agencije za 2017. godinu

15.01.2018.

Strateški plan Agencije za 2018.-2020.

Strateški plan Agencije je sastavni dio Strateškog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Strateški plan i izmjene i dopune plana…