Upravno vijeće

Agencijom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od predsjednika i četiri člana koja imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od pet godina, s mogućnošću ponovnog imenovanja. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća nisu zaposlenici Agencije.

 

Članovi Upravnog vijeća Agencije su:

- prof. dr.sc. Tomislav Josip Mlinarić, predsjednik

- dr.sc. Mladen Nikšić, član

- mr.sc. Ivica Mekovec, član

- Stjepan Petljak, član

- Damir Štefinec, član

 

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa (NN 102/09).

Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa (NN 31/11).

Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa (NN 122/12).

Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa (NN 122/12). 

Rješenje o razrješenju dijela članova upravnog vijeća agencije za sigurnost željezničkog prometa (NN 103/14).

Rješenje o imenovanju dijela članova upravnog vijeća agencije za sigurnost željezničkog prometa (NN 103/14).