Ravnatelj

Voditelj Agencije je ravnatelj, koji predstavlja i zastupa Agenciju, organizira i vodi poslovanje Agencije te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Agencije. Ravnatelj svoju dužnost obavlja profesionalno kao zaposlenik Agencije s punim radnim vremenom.

Vlada Republike Hrvatske je dana 10. veljače 2011. godine, po provedenom postupku temeljem raspisanog javnog natječaja, za ravnatelja Agencije imenovala g. Vladimira Habuša, dipl.ing. koji je započeo s radom dana 1. svibnja 2011. godine. Rješenje o imenovanju ravnatelja Agencije za sigurnost željezničkog prometa (NN 31/2011).

Vlada Republike Hrvatske je dana 11. veljače 2015. godine razrješila dužnosti g. Vladimira Habuša, dipl.ing.  Rješenje o razrješenju ravnatelja Agencije za sigurnost željezničkog prometa (NN 18/2015).

Vlada Republike Hrvatske je dana 11. veljače 2015. godine, po provedenom postupku temeljem raspisanog javnog natječaja, za ravnatelja Agencije imenovala g. Želimira Delača, dipl.ing. koji je započeo s radom dana 17. veljače 2015. godine. Rješenje o imenovanju ravnatelja Agencije za sigurnost željezničkog prometa (NN 18/2015).