Međunarodna suradnja

Agencija za sigurnost željezničkog prometa kao nacionalno tijelo nadležno za sigurnost u smislu  željezničkog zakonodavstva Europske unije surađuje s Europskom agencijom za željeznice (ERA) te tijelima nadležnim za sigurnost drugih država članica EU.

Agencija za sigurnost željezničkog prometa promovira suradnju s nacionalnim tijelima za sigurnost susjednih država.

Europska agencija za željeznice koordinira aktivnu razmjenu mišljenja i iskustava tijela nadležnih za sigurnost svih država članica EU.

Osim s ERA-om, Agencija prati i sudjeluje u radu sljedećih tijela: 

  • RISC odbora Europske komisije (Railway Interoperability and Safety Committee),
  • ILGGRI-a (International Liaison Group of Government Railway Inspectorates) i
  • SEETO-a (South East Europe Transport Observatory).