Linkovi

Vlada Republike Hrvatske

http://www.vlada.hr/

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

http://www.mppi.hr/ 

Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga

http://www.artzu.hr/ 

Europska agencija za željeznice

http://www.era.europa.eu/ 

Glavna uprava Europske komisije za mobilnost i promet (DG MOVE)

http://www.ec.europa.eu/transport/ 

Međunarodna grupa za suradnju državnih inspekcija željezničkog prometa (ILGGRI)

http://www.ilggri.org/ 

Promatračko tijelo za promet jugoistočne Europe (SEETO)

http://www.seetoint.org/