O nama

Agencija za sigurnost željezničkog prometa je samostalna i neovisna javna ustanova osnovana Zakonom o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa (“Narodne novine”, br. 120/08) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine.

Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, a za svoj rad odgovara izravno Vladi Republike Hrvatske kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Agencija je započela s obavljanjem pojedinih djelatnosti iz svoje nadležnosti 1. svibnja 2011. godine, kada su i počeli s radom prvi zaposlenici Agencije.

Sredstva za rad Agencije zasad se u potpunosti osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske, a prihod ostvaren radom Agencije prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske. (detaljnije)