Statute of the Agency

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne novine”, broj 82/2013.,  l8/2015. i 110/2015), a uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, Upravno vijeće Agencije za sigurnost željezničkog prometa na sjednici održanoj 15. rujna 2015. donijelo je novi Statut .

Statutom se pobliže utvrđuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela Agencije te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Agencije. 

 

 

 

Pursuant to Article 3, paragraph 5 of the Act on the Railway Safety Agency, (Official Journal “Narodne novine”, No. 120/08), the Governing Council of the Railway Safety Agency, with the consent of the Government of the Republic of Croatia, at the session held on March 23rd 2010 issued the Statute of the Railway Safety Agency.

The Statute determines more closely the organisation, competences, and decision making carried out by bodies of the Agency and regulates other matters of importance for the performance of its activities and business operations of the Agency.