Plan rada ASZ

Izrada Godišnjeg plana rada obveza je svih tijela javne vlasti, pa tako i Agencije za sigurnost željezničkog prometa.

U nadolazećem razdoblju 2014.-2016. godine, rad Agencije posebno će biti usmjeren na nadzor i promicanje unapređenja sustava upravljanja sigurnosti željezničkog prometa te rješavanje upravnih predmeta, sukladno zakonskim ovlastima Agencije, neposrednom provedbom nacionalnih pravila sigurnosti željezničkog prometa i relevantnih pravila EU što proizlazi iz statusa punopravnog članstva RH u EU, zatim kroz dostave redovitih izvješća nadležnim državnim institucijama i Europskoj željezničkoj agenciji te suradnju s tijelima nadležnim za sigurnost željezničkog prometa u ostalim državama članicama EU.

 

Plan rada za 2014. godinu

 

Plan rada za 2015. godinu

 

STRATEŠKI PLAN MINISTARSTVA POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE za razdoblje 2014. – 2017. (izmjene i dopune)

 

STRATEŠKI PLAN MINISTARSTVA POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE  za razdoblje 2016. – 2018.