Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2016. godinu

Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: Agencija), sukladno članku 17. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, br. 82/13, 18/15 i 110/15 i 70/17), dužna je podnositi Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o svom radu koje obuhvaća ukupno stanje u području rada Agencije te izvješće o financijskom poslovanju Agencije.

171016-Izvješće o radu ASŽ za 2016_Vlada RH

171023-Vlada_RH_Zaključak_Izvješće_2016