Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2013. godinu

Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: Agencija), sukladno članku 17. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, br. 82/2013), dužna je podnositi Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o svom radu koje obuhvaća ukupno stanje u području rada Agencije te izvješće o financijskom poslovanju Agencije.

 

Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2013. godinu