Ovlašteno imenovano tijelo u Hrvatskoj

6. ožujka 2015. tvrtka Centar za tračničke sustave d.o.o., ovlaštena je kao imenovano tijelo (engl. Designated Body – DeBo) za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim tehničkim pravilima u skladu s postupkom “EZ” provjere podsustava za strukturne podsustave: elektoenergetski infrastrukturni podsustav i podsustav vozila.

Stupanjem na snagu novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava  (NN 18/15), Agencija za sigurnost željezničkog  prometa prestala je obavljati poslove  imenovanog tijela iz članka 37. stavka 4. (engl. Designated Body – DeBo).

 

http://www.cts-rail.hr/