Izvješće o sigurnosti za upravitelje infrastrukture

Izvješće o sigurnosti mora sadržavati osnovne dijelove temeljem članka 26. stavka 2. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, a to su:

 • podatke o ispunjavanju unutarnjih sigurnosnih ciljeva trgovačkog društva i rezultate planova sigurnosti;
 • razvoj nacionalnih sigurnosnih pokazatelja i zajedničkih sigurnosnih pokazatelja utvrđenih u Prilogu 3. ovoga Zakona, u mjeri u kojoj se to odnosi na podnositelja izvješća;
 • rezultate unutarnjeg nadzora sigurnosti;
 • podatke o nedostacima i nepravilnostima u odvijanju željezničkog prometa i upravljanju željezničkom infrastrukturom koje mogu biti od značaja za Agenciju.

Izvješće o sigurnosti mora sadržavati pregled zajedničkih sigurnosnih pokazatelja temeljem Priloga 3. i dodatka Prilogu 3. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, a to su:

 • Pokazatelji koji se odnose na nesreće
 • Pokazatelji koji se odnose na opasne tvari
 • Pokazatelji koji se odnose na samoubojstva
 • Pokazatelji koji se odnose na pretkazivače nesreća
 • Pokazatelji za izračunavanje gospodarskog učinka nesreća
 • Pokazatelji koji se odnose na tehničku sigurnost infrastrukture i njezinu provedbu
 • Pokazatelji koji se odnose na upravljanje sigurnošću