Zašto je osnovana Agencija?

Agencija je osnovana kao hrvatsko tijelo nadležno za sigurnost željezničkog prometa. U kontekstu novog proaktivnog pristupa sigurnosti željezničkog sustava Agencija ima ključnu ulogu u reguliranju, upravljanju i nadziranju sustava sigurnosti željezničkog prometa.