Sigurnost na prvome mjestu!

Obavijesti

11.10.2017.

Natječaji za radna mjesta

  Na temelju članka 23. Statuta Agencije za sigurnost željezničkog prometa, a u vezi s točkom III. stavkom 1. Odluke…

06.03.2017.

Izvješće o radu željezničkih inspektora za 2016. godinu

Sukladno Godišnjem programu rada i razvoja Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2016. godinu, Akcijskom planu Agencije za 2016. godinu…

22.01.2017.

Financijski plan Agencije

Financijski plan Agencije sastavni je dio FP Ministarstva. U nastavku se nalazi poveznica na proračun koji je trenutačno na snazi,…

30.12.2016.

Godišnji Program rada i razvoja Agencije za 2017.

Ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa (u nastavku: Agencija) predložio je Upravnom vijeću ovdje predstavljeni Godišnji program rada i razvoja Agencije…