Sigurnost na prvome mjestu!

Obavijesti

15.01.2018.

Strateški plan Agencije za 2018.-2020.

Strateški plan Agencije je sastavni dio Strateškog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Strateški plan i izmjene i dopune plana…

15.01.2018.

Financijski plan Agencije 2018.-2020.

Financijski plan Agencije sastavni je dio Financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. U nastavku se nalazi poveznica na proračun…

01.01.2018.

Godišnji program rada i razvoja Agencije za 2018.

Ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa (u nastavku: Agencija) predložio je Upravnom vijeću ovdje predstavljeni Godišnji program rada i razvoja Agencije…

20.12.2017.

DeBo

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, KLASA: UP/I-080-09/17-01/1, URBROJ: 530-05-3-2-2-17-4, Zagreb, 30. listopada 2017. godine, ovlašćuje se trgovačko…

Novi dokumenti

Često postavljana pitanja

Postavite pitanja koja vas zanimaju, a odnose se na rad Agencije ili pročitajte već postavljena pitanja.

Najave događanja

Pogledajte najave zanimljivih događanja vezanih uz poboljšanje sustava sigurnosti željezničkog prometa.